Konzorciumi taggyűlés

A ZEGIKON Helyi Akció Csoport 2019. január 17-én megtartotta az éves konzorciumi taggyűlését, melynek témája a ZEGIKON Helyi Közösségfejlesztési Stratégia előrehaladása volt.

 

“Kulcsprojekt-Art Mozi közösségi és rendezvénytérré alakítása” című felhívás lezárása

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében 2018.augusztus 13-án megjelent a “Kulcsprojekt-Art Mozi közösségi és rendezvénytérré alakítása című (TOP-7.1.1-16-H-022-1 kódszámú) pályázati felhívás 2018. december 31-ei határnappal lezárásra került.

Tájékoztató fórum

A “ZEGIKON” Helyi Akciócsoport Munkaszervezete pályázati tájékoztató fórumot tartott 2018.december 17-én.

Téma: “Városi mobilapplikáció”  (TOP-7.1.1-16-H-022-8)  és az “Egyedi minőséget képviselő, hagyományteremtő innovatív, széles tömegeket vonzó fesztivál és rendezvénykínálat kialakítása” (TOP-7.1.1-16-H-022-5 ) című felhívások.

A tájékoztató fórum a Kamarák Házában került megrendezésre, főként a fesztiválok szervezésében jártas érdeklődők részvételével.A résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a felhívások formai és tartalmi elvárásairól, a pályázatírás  folyamatáról és a munkaszervezet mentori feladatairól.

Tájékoztató fórum

Megjelent a „Városi szakmai konferenciakínálat megújítása és gazdagítása helyi társadalmi szervezetek, intézmények és a lakosság bevonásával” című felhívás

2018. december 06.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a “Városi szakmai konferenciakínálat megújítása és gazdagítása helyi társadalmi szervezetek, intézmények és a lakosság bevonásával”  című (TOP-7.1.1-16-H-022-6 kódszámú) felhívás.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 000 000,- Ft.

A felhívás célja, hogy a fejlesztés járuljon hozzá a város gazdaságának diverzifikációjához, a kis-és középvállalkozások versenyképességének javításához és turisztikai célú fejlesztéséhez, a helyi gazdaság élénkítéséhez. Előnyben részesíthetők azok a támogatási kérelmek, melyek építenek a város meglévő vagy tervezett konferenciát kiszolgáló infrastruktúrájára, az Art Moziban kialakítandó konferenciahelyszínre. Előnyben részesíthetők az együttműködést, hálózatosodást erősítő kérelmek. A megvalósuló kezdeményezések illeszkedjenek a város arculatához, meglévő turisztikai attrakcióihoz.

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. március 01- től 2019. május 31- ig lehetséges.

Beadási szakaszok: 2019.03.01 – 2019.03.31,   2019.04.01 – 2019.04.30,   2019.05.01 – 2019.05.31

A pályázat és mellékletei a “Pályázat” menüpontból letölthetők.

Megjelent: “Civil együttműködések erősítése és fiatalok megtartását célzó programok és kezdeményezések támogatása “

2018. november 16.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a “Civil együttműködések erősítése és fiatalok megtartását célzó programok és kezdeményezések támogatása ”  című (TOP-7.1.1-16-H-022-4 kódszámú) felhívás.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 033 333,- Ft.

A felhívás célja Zalaegerszeg civil közösségeinek identitás erősítése különböző csoportokat, társadalmi rétegeket vonzó programok, civil kezdeményezések segítségével. Előnyben részesítendők az újszerű, innovatív kezdeményezések, amelyek hiánypótlók a város életében. Előnyt élveznek a különböző szektorok vagy ágazatközi együttműködést ösztönző kezdeményezések, hazai, vagy nemzetközi partnerekkel való együttműködést, hálozatosodást erősítő kérelmek, továbbá olyan kezdeményezések, amelyek ösztönzik a fiatalok bevonását a város életébe.

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. március 01- től 2019. május 31- ig lehetséges.

Beadási szakaszok: 2019.03.01 – 2019.03.31,   2019.04.01 – 2019.04.30,   2019.05.01 – 2019.05.31.

A pályázat és mellékletei a “Pályázat” menüpontból letölthetők.

Megjelent: “Egyedi minőséget képviselő, hagyományteremtő, innovatív, széles tömegeket vonzó fesztivál- és rendezvénykínálat kialakítása”

2018. november 12.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Egyedi minőséget képviselő, hagyományteremtő, innovatív, széles tömegeket vonzó fesztivál- és rendezvénykínálat kialakítása”  című (TOP-7.1.1-16-H-022-5 kódszámú) felhívás.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 84 500 000,- Ft.

A felhívás célja olyan kulturális, közösségi programok, hiánypótló innovatív kezdeményezések megvalósítása, melynek keretében az események változó kínálattal, és hagyományteremtő céllal szervezendők, melynek során a turisztikai potenciál kiaknázása, további helyi értékek bemutatása is cél. Előnyben részesítendők azok a projektek, amelyek építenek a város arculatára, meglévő erősségeire, kulturális örökségére, a város egyediségét hangsúlyozzák, hagyományteremtő céllal indulnak, országos vagy térségi szinten egyedülállóak, amelyek Zalaegerszeg image-éhez pozitívan járulnak hozzá és a jövőbeni folytatás komoly potenciált rejt magában.

A támogatási kérelmek benyújtása 2018. december 10- től 2019. április 3-ig lehetséges.

Beadási szakaszok: 2018.12.10 – 2019.01.31,   2019.02.01 – 2019.02.28,   2019.03.01 – 2019.04.03.

A pályázat és mellékletei a “Pályázat” menüpontból letölthetők.

 

Megjelent: “Városi mobilapplikáció” című felhívás

2018. október 19.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Városi mobilapplikáció”  című (TOP-7.1.1-16-H-022-8 kódszámú) felhívás.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 666 670 Ft.

A felhívás célja olyan lakosságot célzó, adminisztráció vagy egyéb, a mindennapi életben hasznos, innovatív megoldások támogatása, amelyek hozzájárulnak az élhetőbb környezethez. Az applikáció kialakítása során kritérium a már meglévő SMART elemekhez való illeszkedés, egymás használatának támogatása, kiegészítése.

A támogatási kérelmek benyújtása 2018. november 19- től 2019. február 19-ig lehetséges.

A pályázat és mellékletei a “Pályázat” menüpontból letölthetők.

 

Megjelent a „Helyi médiaszolgáltatók eszközfejlesztése” című felhívás

2018. szeptember 5.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi médiaszolgáltatók eszközfejlesztése”  című (TOP-7.1.1-16-H-022-9 kódszámú) felhívás.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 32 millió Ft.

A felhívás célja a helyi médiaszolgáltatók eszközfejlesztése, amely támogatja a konferenciák és rendezvények megfelelő médianyilvánosságának biztosítását, illetve a mai kor kihívásainak megfelelő on-line felületen is megjeleníthető tartalmak készítését.

A támogatási kérelmek benyújtása 2018. november 2-től 2019. január 31-ig lehetséges.

A pályázat és mellékletei a “Pályázat” menüpontból letölthetők.

 

Megjelent a „Városi közösségi terek infrastrukturális fejlesztése” című felhívás

2018. szeptember 5.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Városi közösségi terek infrastrukturális fejlesztése”  című (TOP-7.1.1-16-H-022-2 kódszámú) felhívás.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33 millió Ft.

A felhívás célja , városi szintű rendezvények, kulturális programok megtartására alkalmas helyiségek, terek kialakítása, melynek keretében – infrastrukturális beavatkozásokra, belsőépítészeti munkálatokra, eszközbeszerzésre és kapcsolódó szolgáltatásokra ad lehetőséget a támogatható tevékenységek köre.  A stratégia céljainak való megfelelés értelmében elvárás, hogy a kialakuló terek közösségi célt szolgáljanak, hozzájáruljanak a város kulturális életéhez.

A támogatási kérelmek benyújtása 2018. október 15-től 2019. január 15-ig lehetséges.

A pályázat és mellékletei a “Pályázat” menüpontból letölthetők.