Közlemény

A ZEGIKON Helyi Akciócsoport újranyitja A Széchenyi 2020 keretében megjelent a “Civil együttműködések erősítése és fiatalok megtartását célzó programok és kezdeményezések támogatása ”  című (TOP-7.1.1-16-H-022-4 kódszámú) felhívást.

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosult az alábbi pontban:

4.3.1. A helyi támogatási kérelem HACS-hoz történő benyújtásának határideje és módja

Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2020. év 06. hó 01. naptól 2020. év 06. hó 15. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

  1. év 06. hó 15. nap

Az aktuálisan rendelkezésre álló forrás 4 000 000 Ft.

A felhívás célja Zalaegerszeg civil közösségeinek identitás erősítése különböző csoportokat, társadalmi rétegeket vonzó programok, civil kezdeményezések segítségével. Előnyben részesítendők az újszerű, innovatív kezdeményezések, amelyek hiánypótlók a város életében. Előnyt élveznek a különböző szektorok vagy ágazatközi együttműködést ösztönző kezdeményezések, hazai, vagy nemzetközi partnerekkel való együttműködést, hálozatosodást erősítő kérelmek, továbbá olyan kezdeményezések, amelyek ösztönzik a fiatalok bevonását a város életébe.

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. 06. 1.- től 2020. 06. 15- ig lehetséges.

A pályázat és mellékletei a “Pályázat” menüpontból letölthetők.